csemegekukorica, desszertkukorica vetőmag
csik
csemegekukorica

Dessert 70

Legkoraibb érésű, jól elviseli a korai vetést. Hűvös időben is jól fejlődik.

Bővebben...

Izoláció

Alig ismert jelenség, a csemegekukorica más kukorica virágporától megtermékenyülhet és így, íztelenné, rágóssá válik.

Bővebben...

Termésbiztonság

A kettős vetés lényege, hogy a kívánt tőszámnál kétszer több magot vetünk el, majd a kelés után az optimális sűrűségűre egyeljük a növényeket.

Bővebben...

Dessert R68 (új)

Rendkívül korai érésú desszert típusú fajtaújdonságunk.
Az eddigi legkoraibb fajtánál, a Dessert 70-nél is korábbi.

Bővebben...

Vetéstervezés II

Azt, hogy a következő szakaszt pontosan hány nap múlva kell vetni az előzőhöz képest, a talaj hőmérséklete határozza meg. áprilisban például gyakran még annyira hideg a talaj, hogy a hónap elején elvetett kukorica (ha egyáltalán kikel) érésben szinte csak néhány nappal előzi meg a hónap végén vetett növényeket. Májusban viszont előfordulhatnak olyan igen meleg időszakok, hogy a 2 héttel később vetett szakasz érésben is közel 2 héttel marad le az előző szakasztól. A vetések időzítéséhez a következő táblázattal adunk gyakorlati útmutatást.

Desszertkukorica vetésszakaszok vetési időpontjának meghatározása átlagosnál melegebb valamint hűvösebb időjárás esetén.

Vetésszakasz jelzése Terv szerinti vetésidő Hány nap elteltével vessük az egyes szakaszokat
    meleg idő esetén hideg idő esetén
KK április eleje - -
I. április közepe-vége KK + 12-16 nap KK + 16-20 nap
II. május eleje I. + 10-14 nap I. + 14-18 nap
III. május közepe II. + 8-12 nap II. + 12-16 nap
IV. május vége III. + 6-10 nap III. + 10-14 nap
V. június eleje IV. + 5-8 nap IV. + 8-12 nap
VI. június közepe V. + 5-7 nap V. + 7-10 nap
VII. június közepe-vége VI. + 4-6 nap VI. + 6-9 nap
VIII. június vége VII. + 4-6 nap VII. + 6-8 nap

A két táblázat alapján végzett szakaszolt vetéssel a piacot folyamatosan elláthatjuk desszert típusú fajtákkal. Azoknak a termelőknek, akik más típusú vagy hagyományos csemegekukorica fajtákat is szeretnének termeszteni, javasoljuk, hogy a KK jelzésű vetésszakaszban vessék a nugát típusú Gyöngyhajnalt és a Nugat 72-t. (Ez esetben ügyeljenek arra, hogy az I.a Dessert 73 szakasz a KK szakasztól legalább 50 m izolációs távolságra legyen!)

Itt hívjuk fel a termelők figyelmét arra, hogy a csemegekukorica vegyszeres gyomirtására a takarmánykukoricában használt készítmények többsége nem alkalmazható. A magról kelő gyomok irtására kelés előtt a Gardoprim Plus (vagy Lumax, vagy Dual+Stomp), kelés után a LAUDIS használható. Az ellenálló gyomokat sarabolással vagy sekély kulticátorozással irtsuk.

Elérhetőségek:

Nigicser Győző

8598 Pápa-Tapolcafő, Park u. 20.

Tel.: (06) 89/318-463

Mobil: (06) 30/927-3477


NigicserÁron©1998-2020